Cookie beleid SDOUC

De website van SDOUC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Jubilea SDOUC

Jubilea SDOUC

1948
Veertig jaar voetbal in Ulft. Op zondag 8 augustus 1948 werd veertig jaar voetbal in Ulft gevierd. Deze dag werd begonnen met een gemeenschappelijke H. Mis. ’s Middags speelde het eerste elftal de jubileumwedstrijd tegen het Arnhemse ESCA. Het werd een 2-1 zege voor de thuisclub door doelpunten van Bart Hesling en Theo Huls.

1949 Twintig jaar SDOUC
Op zondag 28 augustus 1949 werd het 20-jarig bestaan van SDOUC herdacht. Tevens werd bij die gelegenheid het geheel vernieuwde sportterrein in gebruik genomen. De tegenstander in de jubileumwedstrijd was MULO uit Helmond.

1954 25 jaar SDOUC
Zilveren feest van SDOUC in 1954. Op zondag 22 augustus 1954 werd het feit herdacht dat de voetbalverenigingen SDO en Ulft 25 jaar geleden een fusie aangingen. “SDOUC kan nu net zo goed als vroeger voetballen, maar het spijt mij het te moeten zeggen op ons 25-jarig jubileum, dat echte wil om te winnen ontbreekt”, aldus de woorden van voorzitter Jan Benneker, gesproken op het gezellige ontbijt, dat de leden werd aangeboden nadat de H.Mis voor leden en overleden leden was opgedragen in de parochiekerk van St. Petrus en Paulus.
Maar de heer Piet van Rooy, die namens de leden sprak, was niet zo pessimistisch en hij sprak er zijn verbazing over uit dat zo’n groot aantal leden (meer dan 110) aanwezig was om het zilveren feest te vieren. Hij had waardering voor de diverse besturen die 25 jaar lang hun vruchtbaar werk verrichtten. Piet: ”Dit jubileum valt samen met een grote verdeeldheid in de KNVB, maar hoe het ook zal uitvallen in de KNVB, de leden van SDOUC zullen hun vereniging trouw blijven en proberen meer teamgeest op te brengen.”
De receptie werd zeer druk bezocht. Van alle zijden kwamen brieven, telegrammen en bloemstukken binnen. De KNVB richtte zich met een schrijven tot het bestuur met de felicitaties en een opwekkend woord. De jubileumwedstrijd tegen Quick ’20 uit Oldenzaal eindigde in 5-5. SDOUC speelde met een elan dat we eerder wel eens gemist hebben en wist een zeer eervol gelijkspel uit het vuur te slepen. Voor de thuisclub scoorden: Theo Huls, Gerrit Aalders, Paul Vet (2x) en Wim van de Schuur. De harmonie St. Caecilia luisterde deze wedstrijd op, welke door veel publiek bezocht werd.

1958 50 jaar SDOUC
SDOUC vierde gouden jubileum onder overweldigende belangstelling

Zaterdag 2 augustus 1958
Dat SDOUC wel terdege in de harten van velen leeft, werd zaterdag weer eens gedemonstreerd tijdens de receptie welke de gouden vereniging in hotel De Sluis hield en waarvoor een overweldigende belangstelling bestond.
Uit alle plaatsen uit de omgeving waren afgevaardigden aanwezig, ook van plaatselijke verenigingen.
De KNVB onderscheidde de jubilerende vereniging met een prachtige rood-wit-blauwe wimpel met het opschrift 1908-1985 SDOUC, met in de hoek aangebracht het KNVB-embleem. Burgemeester Cramwinckel feliciteerde de jubilerende vereniging namens het gemeentebestuur en ook persoonlijk. Bijzondere nadruk legde de burgemeester op de eerste letter van de naam, als de S van Samenspel waardoor al het huidige was bereikt en die de basis moet blijven voor de komende tijd.
Het cadeau van de leden bestond uit een douche-installatie waarvoor het geld werd aangeboden door de heer K. Verholt, die dit geschenk, dat door een spaaractie bij elkaar is gebracht, van een toepasselijke speech vergezeld deed gaan.
De receptie werd rond 8 uur onderbroken door een serenade van de Harmonie St. Caecilia en de Schutterij St. Hubertus, Voor de vele prachtige, waardevolle geschenken die van zeer vele aanwezigen in ontvangst mochten worden genomen, bracht voorzitter Koppen hartelijk dank en sprak daarbij de hoop uit dat de vereniging tot in lengte van dage in een dergelijke goede verstandhouding mocht blijven leven.

Huldiging
De heren Th. Bömer, J.Nienhaus en H. Overbeek, die reeds eerder het erelidmaatschap van de vereniging verwierven, ontvingen thans uit handen van de voorzitter een oorkonde als tastbaar blijk van waardering voor de verdiensten welke zij zich reeds eerder voor de vereniging verwierven terwijl eenzelfde oorkonde was toegedacht aan het erelid M. Mulder, die echter thans niet aanwezig was.
Een 18-tal leden ontvingen voor hun vijfentwintig jarig lidmaatschap (of langer) een huldeblijk in de vorm van een oorkonde met een verenigingspeldje, die hun na een persoonlijk woordje werd uitgereikt. Dit waren de heren A. Aalders, B. Aalders Pz., A. Beijer, J. Bollmann, W. Ebbers, A.Feukkink, H.Geerts, W.Geerts, J.Gruson, C.Kok, W.Kok, Th.Plettenberg, J.Robben, H.Rözer, J.Rözer, L.Rözer, J.Veels en G.Weijkamp.

Zondag 3 augustus 1958
Zondagmorgen om 8 uur was een groot aantal leden in de S.S. Petrus en Pauluskerk waar de geestelijk adviseur kapelaan Andringa een H. Mis tot hun intentie en tot intentie van de overleden leden opdroeg. Daarna maakte het bestuur zijn entree in een volle zaal van clubhuis van Uhm, waar zij door de vele aanzittenden aan het gezamenlijke ontbijt.Na het gezamenlijke ontbijt wandelde het hele gezelschap naar het Sportpark waar een groepsfoto gemaakt werd en waar door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester resp. de bondsvlag, de clubvlag en de NKS-vlag werden gehesen.
De jubileumwedstrijd werd voorafgegaan door een optocht, waaraan de harmonie St. Caecilia en de schutterijen St. Hubertus en St. Joris mede werkten. Het werd een boeiende wedstrijd, welke een goede belangstelling genoot. SDOUC toonde zich de sterkste en won met 3-2.
De feestavond in zaal Van Uhm was op deze zondag een waardig slot van het gehele feest en er heerste een buitengewoon prettige sfeer, waardoor de aanhankelijkheid van de leden aan elkaar en aan het bestuur nog weer eens bewezen werd.

1968 60 jaar SDOUC
SUPPORTERS SDOUC OPENEN FONDS VOOR VERLICHTING NIEUW SPORTCOMPLEX
De supportersvereniging van SDOUC gaf zaterdagmiddag, tijdens de jubileumreceptie bij gelegenheid van het 60-jarig van deze sportvereniging, de eerste stoot aan een fonds voor de terreinverlichting op het toekomstige sportveldencomplex, in de vorm van een spaarbankboekje met een bedrag van duizend gulden.
Namens het recipiërende bestuur was het vice-voorzitter Jos Verholt, die in een kort woord de dank vertolkte aan de sprekers en aan het gemeentebestuur. Hoewel de zorgen voor de toekomst groot zijn, achtte spreker het mogelijk dat moeilijkheden voorkomen kunnen worden en deze uitspraak baseerde hij op de geweldige belangstelling waardoor SDOUC zich nu nog beter gesteund weet.
Een enorm aantal belangstellenden had gehoor gegeven aan de uitnodiging voor deze receptie en in de grote zaal van De Smeltkroes heerste dan ook een gezellige stemming. Het Ulfts Mannenkoor trad op en Schutterij Sint Hubertus bracht een vaandelhulde.
Aan het slot van de bijzonder geslaagde receptie bracht voorzitter Frans van Heel allen dank. Het vertrek van SDOUC zal de vertrouwde Bult en het in gebruik nemen van de nieuwe terreinen was voor hem aanleiding om een beroep op allen te doen om de lasten gezamenlijk te dragen en het zo tot een te dragen taak te maken. Met de wens dat SDOUC tot de oudste verenigingen mag behoren echter met en jong hart, zoals het nu ook een jonge vereniging is met een lange levensduur sloot de spreker deze in alle opzichten geslaagde bijeenkomst.

Insigne 25 jaar lid
Tijdens een gezellige bijeenkomst werden een aantal leden hartelijk gehuldigd.
Namens het bestuur was het Willy Louwes die aan achttal zilveren leden dank bracht voor alles wat zij in het belang van de vereniging hebben gedaan. Bij elk van hen gaf hij een korte schets van hun loopbaan bij SDOUC: W. Aalders, B. Aalders, J. Benneker, P. Frazer, H. Hartering, Th. Huls, B. Roeterink en G. Tempels
De sluiting van de feestelijkheden rond het diamanten feest van SDOUC werd gevormd door en daverende feestavond in hotel de Pluim.
De jubileumwedstrijd tegen Emmen werd gewonnen met 5-2 door doelpunten van Jan Roes (3), Theo Overbeek en Piet Overbeek.

1983 75 jaar SDOUC
Terugblik op het 75-jarig bestaan
Tijdens de jaarvergadering op maandag 5 september keek voorzitter Jos Verholt terug op het zeer geslaagde jubileumjaar. Hij noemde het een gouden jaar, waarin SDOUC zich op waardige wijze manifesteerde. "Groots was hij, de 75-jarige."
Namens de jubileumcommissie sprak Gerard van Eck aldus: "Wij hebben vrijwillig deze klus op ons genomen, twee jaar geleden. Zeer velen hebben zeer veel bijgedragen om hun SDOUC tijdens het jubileumseizoen vanaf 1 januari in de picture te brengen. Wij noemen geen namen. Wij gaan niet een ieder persoonlijk bedanken. Maar U, geachte medewerkers vanuit alle hoeken, blijft in onze herinnering, in ons hart. Door Uw toedoen is het jubileum geslaagd en wat belangrijker is: U bent het levend bewijs dat SDOUC leeft. Wij hebben als club, als roodgele clan veel goodwill gekweekt tot ver buiten Ulft. Het besef dat U hiertoe een enorme bijdrage geleverd hebt, mag U gerust voldoening schenken. Hartstikke bedankt, alle medewerkers in werkcommissie, in het nette pak, in voetbaltenue, in historisch voetbaltenue, al werkende, al schrijvende, organiserende, voetballende, verkopende, paraderende en zingende. Zonder Uw inzet waren wij niet in de prijzen gevallen."

Het bestuur in 1983

Staand v.l.n.r: Ad van Aalst - Willem Ingelaat - Piet Wijkamp - Beent Klijnsma - Willy Louwes
Zittend v.l.n.r.: Hendrik Driever - Toon Amulders - Jos Verholt - Gerard Wilbrink

Overzicht van de belangrijkste evenementen

Donderdag 11 augustus 1983
Tegen half zeven waren in de bestuurskamer verzameld om getuige te zijn van de aanbieding van het eerste boek: de jubileumcommissie, het dagelijks bestuur, de redactie van ons clubblad en vertegenwoordigers van de regionale pers. Het geheel stond onder leiding van Gerard van Eck. Als eerste spreker karakteriseerde hij et boek als: “Letterlijk geschiedenis geschreven,”
Vervolgens gaf voorzitter Jos Verholt eerlijk toe dat hij maandenlang nieuwsgierig naar dit moment had uitgekeken, waarop hij als eerste man van SDOUC het boek overhandigd zou krijgen. Hij toonde zich er dan ook zeer gelukkig mee. Vervolgens dankten de samenstellers de vele mensen die op welke wijze dan ook materiaal beschikbaar hadden gesteld.
Zonder anderen tekort te doen werd genoemd: Willy Louwes, die al zijn persoonlijke plakboeken ter beschikking stelde. Sommigen stelden complete fotoalbums of privé-voetbalplakboeken ter beschikking.

Jubileumwedstrijd tegen Volendam
Zondag 14 augustus speelde SDOUC de jubileumwedstrijd tegen Volendam. De gasten wonnen met 0-10.

De fototentoonstelling
Op vrijdag 19 augustus werd deze expositie in de benedenzaal van De Smeltkroes door voorzitter Jos Verholt officieel geopend. Hij sprak zijn waardering uit voor het zeer geslaagde geheel en hij dankte de organisatoren voor de prachtige verzameling en de smaakvolle inrichting van deze expositie.
Tijden de openingsuren kon Gerard Wilbrink voortduren een flink aantal bezoekers begroeten. Steeds was er wel zo’n twintigtal belangstellenden aanwezig. Daar er aan de hand van de foto’s vele herinneringen opgehaald door de (oud)-SDOUCérs. Het geheel was zeer geslaagd te noemen, mede door de enthousiaste inbreng van Gerard Wilbrink, Frank Konings,Leo Krul en Stef Verholt.

De receptie op zaterdag 20 augustus
Rond drie uur kwamen zeer velen het bestuur feliciteren. De bovenzaal van de Smeltkroes was geheel gevuld toen Dick van der Wal in zijn openingswoord iedereen welkom heette.
Voorzitter Jos Verholt schetste in zijn jubileumrede nog eens de roemrijke geschiedenis van de 75-jarige. Hij herdacht de oprichters in 1908 en stelde vast dat deze pioniers de basis hebben gelegd voor alles wat in latere jaren is gerealiseerd, mede door de enthousiaste inbreng van een groot aantal vrijwilligers.
Burgemeester A. Janssen vertelde dat hij SDOUC al kende uit de IVCB-periode, maar dat deze club niet tot zijn favorieten hoorde omdat hij de vijflettercombinatie onuitsprekelijk vond. Ook hij sprak woorden van dankbaarheid en erkentelijkheid voor het vele vrijwilligerswerk. “Werken voor een club verhoogt de leefbaarheid van de gemeenschap”, aldus de burgemeester.
Het Ulfts Mannenkoor zorgde voor een muzikaal intermezzo. Hun dirigent en voorzitter Herman Mulder zag vele punten van overeenkomst tussen de sport en de cultuur. Beide horen in het maatschappelijke gebeuren waar door inspanning voor ontspanning gezorgd wordt. De individuele kwaliteiten kunnen door een goed samenspel bijdragen tot een goede teamprestatie.
De heer Minnis van plaatsgenoot Ulftse Boys sprak zijn bewondering uit voor de klasse en de stijl die SDOUC kenmerkt.

Het hoogtepunt van de receptie
De heer J. Jansen, voorzitter van de GVB, wees op de goede relatie tussen zijn bond en SDOUC. Mede door het voortreffelijke werk van een drietal bestuursleden, gedurende een lange reeks van
Jaren, is deze goede verstandhouding gegroeid. Voor de KNVB was er dus alle reden om Willy Louwes, Toon Smulders en Jos verholt te onderscheiden. De gouden speld was voor Willy Louwes, “de grijze eminentie van SDOUC” 35 jaar was hij bestuurslid en maar liefst 26 jaar verzorgde hij het secretariaat, waardoor zijn verdienste zich niet beperkte tot het voetbal van SDOUC maar ook uitstrekte naar de hele GVB-afdeling.
Toon Smulders maakte zich als bestuurslid zeer verdienstelijk door de financiën op een bewonderenswaardige wijze te beheren. Hij kreeg voor 25 jaar bestuurlijk werk de zilveren speld.
Eveneens zilver was er voor Jos Verholt. Ook hij diende SDOUC ongeveer 25 jaar als bestuurslid waarvan ongeveer 15 jaar als (jeugd)voorzitter.

Gezellige reünie op zaterdag 27 augustus
Een gezellige reünie van oud-leden en oudere leden van onze voetbalclub vormde een van de hoogtepunten van ons 75-jarig jubileum. E opzet om te komen tot het ophalen van herinneringen, tot het bijpraten en het hernieuwen van contacten is volledig geslaagd. Dat was vooral te danken aan de grote belangstelling van enkele honderden voetballiefhebbers. Ceremoniemeester Gerard van Eck vond het dan ook een vanzelfsprekendheid dat een verenging die zichzelf respecteert een duidelijke link legt naar het verleden. Dat verleden was sterk vertegenwoordigd. Niet alleen de voetballers die direct na de oorlog uitstekende prestaties leverden waren aanwezig ook een aantal oud-spelers uit de dertiger, vijftiger en zestiger jaren, zij allen hernieuwden contacten en ontmoetten vele voetbalvrienden uit het verleden die elkaar in vele jaren niet meer hadden gezien.
Jos Verholt gaf in vogelvlucht een resumé van de 75 jaren en betoogde dat SDOUC, ondanks haar hoge leeftijd, enthousiast leeft en een gooi doet naar de volgende mijlpaal.
Het zevende team van onze vereniging, waarvan een aantal boven de veertigjarengrens zit, beeldde de sporttenues vanaf 19808 tot SDOUC 1983 uit en dit werd door hun begeleider Theo Thuis nader in liedvorm verklaard.Dat niet alleen de sportwereld tot goede samenwerking in staat is bewezen vijf Ulftse muziekkorpsen. St.Joris, De Eendracht, Harmonie Ulft. Drumfanfare Hubertus en Showfanfare Bontebrug verzorgden een muzikale show voor de honderden die in de Smeltkroes aanwezig waren. 
Eveneens zeer succesvol was de aansluitende feestavond in clubhuis Aalders. Zowel de bovenzaal als de caféruimte beneden waren zeer goed bezet door veelal jongere SDOUC-ers. De stemming was uitstekend mede door de perfecte organisatie.
De oudjes van het zevende herhaalden hun optreden van de middaguren. Ook nu was hun succes zeer groot, getuige de stormachtige toejuichingen die ze ontvangst mochten nemen.

1988 SDOUC 80 jaar
Op zaterdag 20 augustus 1988 werd het 80-jarig bestaan gevierd. Tussen drie en zes uur was er in de bovenzaal van 't Trefpunt een reünie van leden en oud-leden onder het motto: "Tachtig jaar rolde het leer en vele herinneringen keren weer."
De voorzitter van de Sportraad Dick van der Wal roemde de inzet van de bestuursleden: "Altijd zijn deze mensen bezig voor hun club. SDOUC is voor hen vaak een tweede liefde geworden."
Voorzitter Jos Verholt en penningmeester Toon Smulders maakten met hun echtgenotes in een open landauer een rijtoer door het centrum van Ulft als begin van de huldiging op die avond. Bij 't Trefpunt kregen Jos en Toon een vaandelhulde.
Burgemeester Ton Janssen voerde het woord en roemde het vele werk dat beiden voor de Ulftse gemeenschap gedaan hebben. Toon Smulders werd onderscheiden met de zilveren eremedaille met oorkonde van de Gemeente Gendringen. Jos Verholt kreeg als onderscheiding de zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.Op zondag 21 augustus volgde de afsluiting van deze viering met de aanbieding van nieuwe shirts aan het eerste elftal door de heer Jan te Pas Sr.

1998 SDOUC 90 JAAR
De receptie op zaterdag 22 augustus 1998
Tegen twee uur verzamelden de genodigden zich bij de ingang om de feestelijke opening van de nieuwbouw mee te maken. Ceremoniemeester Gerard van Eck sprak het welkomstwoord.
Voorzitter Jan Gerretschen nodigde burgemeester Louis Peters uit om het fraaie, roestvrijstalen kunstwerk te onthullen om daarmee symbolisch de nieuwe kleedkamers enz. voor geopend te verklaren.
Jan Gerretschen en Jos Verholt verzorgden voor de burgemeester en de genodigden van de KNVB een rondleiding door de nieuwe kleedkamers.
Alle andere genodigden volgden in een lange rij en tegen half drie stroomde de kantine langzaam vol met receptiegasten.
Voorzitter Jan Gerretschen ging in zijn toespraak in op de nieuwbouw en renovatie van onze accommodatie.
Dit jaar is in het kader van ons jubileum de accommodatie vergroot met 155 m2.
Theet Verhey werd benoemd tot erelid van SDOUC. Theet maakt vanaf 1973, dus nu 25 jaar deel uit van onze onderhoudsploeg en na zijn pensionering ook van de dagploeg.
Burgemeester Louis Peters wenste SDOUC geluk met de nieuwe beleidsplannen, met de jeugdopvang en met de uitbreiding van de accommodatie.
De heer Siep de Jong van de KNVB feliciteerde SDOUC met de aantrekkingskracht op de jeugd." Anders kun je niet van 150 naar 300 jeugdleden groeien."
Ook hij sprak zijn waardering uit voor de uitbreiding van de accommodatie en de aandacht voor de jeugd in het totale beleidsplan. Hij benadrukte de belangrijke plaats die de sport inneemt in een gemeenschap. Het is een belangrijke ontmoetingsplaats tussen oud en jong.
Tenslotte constateerde Dhr. De Jong dat de sport altijd blijft boeien. Ook in een vereniging die op weg is van 90 jaar naar 100 jaar. Daarbij wenste hij ons veel succes toe. Hij overhandigde een fraai beeldje aan het bestuur als jubileumgeschenk.
Daarna ging Dhr. De Jong over tot de huldiging van twee SDOUC-leden, die toevallig ook lid waren van de jubileumcommissie.
Dhr. De Jong schetste de betrokkenheid van Theo Vinkenvleugel bij SDOUC. Eerst als speler. Daarna als trainer en leider bij de jeugd. En vanaf 1976 als medewerker aan het clubblad De Kogelvanger.
Vervolgens werd Jos Verholt in het zonnetje gezet. Jos heeft in een zeer succesvolle, bestuurlijke periode heel veel voor SDOUC betekend. Als jeugdvoorzitter, als voorzitter van het hoofdbestuur, als erevoorzitter. Daarnaast was hij zeer actief in commissies en werkgroepen van veler lei aard. Bovendien zet Jos zich al jarenlang in voor de KNVB. Vroeger de afdeling Gelderland en nu het district Oost. Momenteel is hij nog lid van de strafcommissie.
Theo en Jos werden onderscheiden resp. met de zilveren en de gouden speld van de KNVB.
Beiden betrokken in hun eerbetoon ook het pasbenoemde erelid Theet Verhey door samen met hem op de foto te gaan.
Vlak voor het opmarcheren van Schuttersgilde Sint-Joris omstreeks half zes kon voorzitter Jan Gerretschen zijn dankwoord spreken.
Alle genodigden namen plaats op het nieuwe terras om een serenade en vaandelhulde van Sint-Joris in ontvangst te nemen.
Daarmee was het middagprogramma ten einde en was het woord aan de jeugd. De spelletjes werden druk bezocht en bij het voetballen werden bijna alle wedstrijden door de jeugdspelers gewonnen. In sommige families, zo werd verteld, was de wedstrijd tegen de ouders al een week van te voren het gesprek van de dag. Dus over enthousiasme en betrokkenheid gesproken: in één woord geweldig.
Tegen acht uur kwamen veel spelers en steunende leden naar de kantine om het bestuur te feliciteren.
Gerard van Eck heette weer iedereen welkom en voorzitter Jan Gerretschen sprak zijn feestrede uit.
De discjockey voor vlotte muziek. Jack en Lucy Weijkamp verzorgden een klein programmaatje met luisterliedjes die allemaal geïnspireerd waren op het voetbal in het algemeen en SDOUC in het bijzonder. Een optreden dat zeker voor herhaling vatbaar is, vooral als iedereen aandachtig wil luisteren en meegenieten.
De gezelligheid in de kantine steeg tot grote hoogte. Een prachtig slot was echter het vuurwerk dat om ongeveer tien uur ontstoken werd. Letterlijk een klap op de vuurpijl van de avond.2008 100 jaar SDOUC
Opening jubileumjaar
Tijdens de Nieuwjaarsinstuif van zondag 6 januari 2008 sprak erevoorzitter Jos Verholt als volgt: ”Ik wens SDOUC namens u allen een prachtig en succesvol jubileumjaar toe.”
Daarna onthulde hij samen met voorzitter Cor de jubileumvlag ten teken dat het jubileumjaar 2008 was begonnen. Ook Fred Peters ging in zijn toespraak daarop in en zei: ”Wij als ECU-Club willen wat doen om het 100-jarig bestaan niet te vergeten.” Hij presenteerde een jubileumshirt.Spelletjesdag voor de pupillen
Op woensdag 23 april was er een spelletjesmiddag voor de pupillen. Wat een succes. 91 kinderen tussen de vier en acht jaar waren gekomen om een middag louter en alleen voor het plezier mee te doen aan de spelletjes en dat onder een lekker voorjaars- zonnetje. Jurgen Overbeek opende de middag met een welkomstwoord op het grote feest van SDOUC 100 jaar. “We gaan dit ook met jullie vieren.” Jurgen vroeg in zijn slotwoord applaus voor de helpers, die op hun beurt een buiging maakten voor de inzet en het plezier van de kinderen. Het was een zeer geslaagde middag.

De nacht van SDOUC
Het doel was om er eens echt een familiefestijn van te maken. Bij De nacht van SDOUC zou dus iedereen tegelijk bezig moeten zijn. Uiteindelijk waren er tijdens de Nacht van SDOUC zo’n 250 tot 300 sportievelingen, die op diverse fronten met elkaar de uitdaging aangingen. De stemming zat er goed in op veld 4 en er werd gestreden om de sportieve eer. Het onweer later op de avond werd een spelbreker. Toen het regenwater nog uitbundiger uit de hemel viel, trok iedereen zich terug in de kantine. Daardoor werd het alleen nog maar gezelliger. De discjockey wist de juiste nummers ten gehore te brengen en dat verhoogde de stemming tot in de kleine uurtjes. Rond half drie zochten de laatsten de weg naar op.

KNVB Voetbaltruuk
Op donderdag 28 augustus kwam in het kader van het jubileumfeest de KNVB-Voetbaltruuk naar SDOUC. Uiteindelijk waren er 98 deelnemers. Uitstekend! Aangezien het geen goedkope activiteit was, waren we blij met zoveel belangstelling. De SDOUC-organisatie moest wel flink aan de bak. Voor de kinderen was het een onvergetelijke dag. Daar gaat het om. Alle kinderen werden door Ad Smulders op de foto gezet met de spelers van het Nederlands elftal. Deze foto krijgen alle deelnemers op een certificaat. De organisatie verliep perfect.

Warboel
Eén van de festiviteiten van het jubilerende SDOUC was een optreden van ‘Warboel’ in de grote feesttent op het SDOUC-terrein. Met liedjes en sketches – waarin de kinderen de hoofdrol speelden – werd de feesttent van de ene in de andere lachbui geslingerd. De Warboel-middag werd afgesloten met een heuse ‘SDOUC-Warboel muziekband’. De band, bestaande uit zangers, gitaristen, toetsenist en drummer, luidde de zeer geslaagde ‘Warboel-middag’ feestelijk uit.Avondvierdaagse


Opening fototentoonstelling
Op vrijdag 29 augustus werd als aftrap van de jubileumweek de fototentoonstelling geopend door de twee oudste en jongste leden van SDOUC: Jan Aalders, Leo Westerhof, Tijn Geerts en Gijs Mijnen. De fototentoonstelling toont de geschiedenis van 100 jaar SDOUC.Jubileumwedstrijd
Op woensdag 20 augustus speelde het 1e elftal van SDOUC tegen De Graafschap in het kader van het jubileum. De eindstand was 0-4.Kranslegging en Eucharistieviering
Voorafgaande aan de Eucharistieviering werden door het bestuur en de jubileumcommissie kransen gelegd op beide parochiële begraafplaatsen om hiermee alle overleden leden van SDOUC te gedenken.
Op ons hoofdveld vond de Eucharistieviering plaats. Pastoor Monninkhof leidde de dienst.Superjubileumloterij
Op zaterdagavond 6 september, tijdens de feestavond voor de leden, was het dan zover. Wie zou vanavond de hoofdprijs van de superjubileumloterij “100 jaar SDOUC”, de spiksplinternieuwe Suzuki Splash, winnen? Langzaam stroomde de feesttent vol. Iedereen werd begroet en welkom geheten door de bestuursleden van de ECU-club. Zij hadden de organisatie van deze prima verzorgde avond voor hun rekening genomen. Het werd een fantastische avond, mede door de muzikale inbreng van de band “Up to date”, die voor een kermisachtige sfeer zorgde. De leden die niet zijn geweest hebben wel wat gemist! Om ca. 21.30 uur was het dan zover. Uiteindelijk maakte Willem bekend dat de hoofdprijs gevallen was op lotnummer 566. Wie had dit lotnummer??? Harrie Groeneweg!!! Spontaan werd de totaal onthutste Harrie door de selectiespelers op de schouders genomen en werd er gehost en gezongen. Daarna kwam Harrie op het podium en mocht hij een grote ingelijste poster uitpakken en kreeg daarna uit handen van Tonny Frazer van het gelijknamige Autobedrijf de sleutels overhandigd. Daarna ging het hele feestende gezelschap naar buiten en mocht Harrie plaats nemen in zijn auto! Clubfotograaf Ad Smulders kreeg voldoende mogelijkheden om alle feestelijke taferelen rondom Harrie en zijn auto vast te leggen. Uitbundig werd het clublied: “Al hebben wij verloren in de strijd….” gezongen. Het was een waardige afsluiting van de laatste trekking van de jubileumloterij met een hoofdprijswinnaar, die al ruim 20 jaar als vrijwilliger voor de club heeft gewerkt en daarmee was iedereen heel erg tevreden.

Speciale jubileumavond voor de sponsors
Het laatste weekend in augustus waren de weergoden SDOUC zeer gunstig gezind. Alle jubileumactiviteiten werden mede door het mooie weer een fantastische happening met elk een geheel eigen sfeer. Op maandag 1 september heette de voorzitter van de businessclub, Jos van Aalst, bestuur, ereleden, jubileumsponsoren, businessclubleden, sponsors en overige genodigden van harte welkom. Een speciaal woord en beterschapswensen waren er voor secretaris Herbert Keurentjes. Ook de verjaardag van voorzitter Cor van Mierlo werd niet vergeten en een spontaan “Lang zal hij leven” werd ingezet.
Bob Schoemaker schonk bij binnenkomst een heerlijk glas champagne. De koffie van BMI met een petitfour met logo van SDOUC van Jos de Bakker vonden snel hun weg. Het smakelijke warm en koud buffet van de Roode Leeuw zorgde ervoor dat een stevige basis werd gelegd voor een alcoholrijke avond. Want de grandioze muziek van de Perfect Showband zorgde voor een passend, kermisachtig feest. Een 100-jarige waardig. Dat ook aan de interesses van de dames was gedacht kwam tot uiting door een schitterende modeshow van de komende herfst- en winterkleding. Dit deel werd na het buffet op het podium gebracht door de enthousiaste mannequins van Prastiati uit Doetinchem. Terugkijkend kunnen we meer dan tevreden zijn over deze door alle partijen goed verzorgde feestavond

Bestuur SDOUC in 2008
Staand v.l.n.r.: André te Boekhorst - Boudewijn Messink - Henry Landman - Frans Stieber.
Zittend v.l.n.r.: Herbert Keurentjes - Cor van Mierlo - Henk Wilbrink

Receptie
Zaterdag 30 augustus vond de officiële receptie plaats in het kader van het 100-jarig bestaan van SDOUC. Ceremoniemeester André te Boekhorst vroeg allereerst voorzitter Cor van Mierlo naar voren om de receptie te openen. Cor heette iedereen van harte welkom. Daarna richtte hij zich tot Herbert Keurentjes, hij kon helaas niet aanwezig zijn. Speciaal voor hem was er een live-cameraverbinding tot stand gebracht, zodat Herbert vanuit zijn huis toch de receptie kon volgen. Daarna werd het woord doorgegeven aan de wethouder van o.a. Sport van de gemeente Oude IJsselstreek, de heer Van Balveren.
De heer De Jong, voorzitter van de KNVB district Oost, was de volgende spreker. Ook hij ging in op de rol van een voetbalclub in de gemeenschap. Daarna had hij de eer om twee zeer belangrijke leden van onze club in het zonnetje te zetten. Allereerst werd Toon Hartgering naar het podium geroepen, hij ontving de zilveren speld van de KNVB als blijk van waardering voor zijn inzet voor SDOUC door de jaren heen.De tweede zilveren speld ging naar Herbert Keurentjes. Via de camera werd Herbert gefeliciteerd.
Hierna betrad erevoorzitter Jos Verholt het podium. Hij beschreef de geschiedenis van SDOUC in relatie tot Ulft en alle belangrijke gebeurtenissen in de rijke historie.
Na de toespraken van de heer Verholt, werd door Theo Vinkenvleugel het eerste jubileumboek overhandigd aan Cor van Mierlo.
Ook het eerste elftal had een presentje. Een grote foto van het eerste elftal werd door Maarten Sesing en Maikel Heister geschonken aan de voorzitter.Natuurlijk mocht pastoor Monninkhof niet ontbreken als spreker. Hij beschreef de relatie tussen SDOUC en de parochie. Als bijzonder moment haalde hij het kampioenschap van het eerste elftal in 2004 aan dat op het bordes van de Petrus en Paulus kerk uitbundig werd gevierd.
Tot slot kreeg de heer Fischer, van Ulftse Boys, de gelegenheid om een woord te richten tot de jarige buurman. Hij deed dit op zeer bekwame wijze en wist de genodigden regelmatig met een flinke dosis humor aan het lachen te krijgen. Een mooie afsluiting van een leuke en boeiende middag.
Na de receptie werden alle genodigden verzocht zich naar buiten te begeven, waar de Harmonie Ulft enkele nummers ten gehore bracht.

Reünie
Zondag 31 augustus heeft de reünie plaatsgevonden in verband met het 100-jarig bestaan. Zo’n 350 personen hadden gehoor gegeven aan de oproep en waren aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen over hun tijd bij SDOUC.Het was een zeer geslaagde middag en de reacties waren zeer goed. Iedereen vermaakte zich goed en lieten de drankjes en buffet zich smaken. Het was leuk om op te merken dat ook de prominenten uit de voetbalwereld, die hun roots hebben bij SDOUC, aanwezig waren en duidelijk lieten merken een zwak voor onze club te hebben. Onder de aanwezigen konden we Hans Westerhof, Toon Beijer, Jack Weijkamp, Hans Le Comte en vele anderen begroeten. Nadat de reünie officieel was geopend, kwam de voorzitter Cor van Mierlo aan het woord. Daarna was het de bedoeling dat Toon Beijer het een en ander zou vertellen, doch deze was op dat moment nog niet aanwezig.
Spontaan meldden Hans Le Comte en Hans Westerhof zich om wat over hun relatie met onze club en Ulft te zeggen. Intussen kwam ook Toon Beijer binnen en deze vertelde op zeer humoristische wijze zijn geschiedenis over SDOUC en Ulft.
Theo Vinkenvleugel kondigde het jubileumboek aan en zette enkele personen in het zonnetje, die hadden meegewerkt aan wat redactionele stukken en of tekeningen in het boek, o.a. Bep Kruese, Hans Le Comte, Jack Weijkamp, Marcel Rözer en Hans Westerhof. Allen kregen het jubileumboek uitgereikt.

   110 jarig bestaan
Op zaterdag 1 september 2018 was er in de middag een programma voor de jeugd. Tijdens de feestavond verzorgden Roy van Aalst en Pieter Sessink een humoristische show over SDOUC. de ECU-club had een veiling georganiseerd. 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!